İnsektisidlər

Safa Tarim

 • ACTİVİZM 50 EC 500 gr/lt pirimiphos-methyl
 • ALPAC 100 EC 100 gr/lt Alpha cypermethrin
 • ARTİSTE 240 SC 240 gr/lt Thiamethoxam
 • AVANTI 150 gr/lt Indoxocarb
 • COMPRADOR  SC 350 350 gr/lt Imidacloprid
 • COMPRADOR OİL 004 4gr/lt Imidacloprid+704 gr/lt mineral oil
 • DEMOND  EC 2,5 25 gr/lt Deltamethrin
 • GOLD MALATHİON  25 WP % 25 Malathion
 • Grand D 50gr/lt Cypermethrin + 500gr/lt Chlorpyrifos
 • CONSAFE 100 EC Hexaflumuron
 • KRAL250 EC 250 gr/lt Cypermethrin
 • MOSETAM 20 SP % 20 Acetamiprid
 • NOPEST SUPER  150 gr/lt Teflubenzuron
 • PİRİCARB 50 WG % 50 Pirimicarb
 • PLATFORM 10 EC Pyriproxyfen
 • RUTGERS 22E 227 gr/lt Chlopyrifos- methyl
 • SAFA YAZLIK YAG 850 gr/lt Mineral oil
 • SAFEGOR 40 EC  400 gr/lt Dimethoate
 • SARBAN 4E 480 gr/lt Chlorpyrifos - Ethyl
 • SPRET 50 WP % 50 Phosmet
 • TAKEOFF 100 EC 100 gr/lt Bifenthrin
 • TEKVANDO 5 EC 50 gr/lt Lambda cyhalothrin
 • TRINOL-2 700 gr/lt Mineral yağ
 • LANTEN SP 90 % 90 Methomyl
 • TRIMAZINE 75 WP % 75 Cyromazine
 • DELTA SAFA SC 50  5% Deltamethrin

Agriphar

 • İnseksid Xlortsirin 55%  Xlorperefos + sipermetrin
 • İnseksid Distroer 48% Xlorperefos
 • İnseksid Deltaplan 2,5%  Deltametrin
 • İnseksid Bestseller 20%   Alfasipermetrin
 • İnseksid Sitrin 50%  Sipermetrin
 •  İnseksid Alfamilin 17,6%     Diflubenzuron+ Alfa-cipermetrin
 • İnseksid Abalon 1,8%  Abomektin   
 • Palatina Handles
 • İnsektisid Calyto 48% Tiakloprid
 • Emvidor 24% Spirodiklofen
 • İnsektisid Perfektum 28% İmidakloprid + Lyambdasikolotrin
 • İnsektisid Pufanon 57%  Malation
 • İnsektisid Benzoat super 10% Emamektin benzoat
 • İnsektisid General 10% Pyriproxifen
 • İnsektisid Primagold 36% Deltametrin + triazofos 
 • Piligrim 24,7% SC  Tiometeksam+Lyambdacikolotrın

SON YENİLİKLƏR

Ingiltərənin Şeffeld şəhərində yerləşən “Gripple” şirkətinin 30 illik yubiley tədbirində “Agro İnvestor” əməkdaşlarının iştira

Gripple şirkətinin əsas məhsulları meyvə və üzüm bağlarının qurulmasında istifadə olunan avadanlılardan ibarətdir. Dünyanın bütün qitələrində

Elmi-praktiki seminarlar.

Quba Regional Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzində və Şəmkir rayonunda “Meyvə bağlarının gübrələnməsi” və “İstixanalarda torpaqda becərilən pomidor və xiyar” mövzusunda elmi-praktiki seminarlar.

Əkinçilik sərgisi

12-16 oktyabr tarixlərində Fito Trade MMC-nin əməkdaşları Türkiyənin Bursa şəhərində "Əkinçilik Sərgisi"ndə iştirak etmişlər

© 2019 Fitotrade