Herbisidlər

Safa tarim

  • CORVETTE 6,25 gr/lt Florasulam + 2,4 D-aside
  • FENKILL 24 EC Loxynil octanoate
  • KNOCKDOWN  48 SL 480 gr/lt Glyphosate Isopropylamin salt
  • GALAXY 240 EC 240 g/l Oxiflurofen
  • TOKTA SUPER Quizalofop-P-ethyl - 500 gr/lt
  • SANSPOR 40 gr/lt Nicosulfuron
  • SANIRON 45 EC 450 gr/lt  Linuron
  • SANIRON 50 WP 47,5%  Linuron
  • TELSON 101 116,3 gr/lt Picloram+451,4 gr/lt 2,4-D asetic asit

Palatina

  • Herbisid Fluazifop forte 15% Fluasifop -p-butylc

SON YENİLİKLƏR

Ingiltərənin Şeffeld şəhərində yerləşən “Gripple” şirkətinin 30 illik yubiley tədbirində “Agro İnvestor” əməkdaşlarının iştira

Gripple şirkətinin əsas məhsulları meyvə və üzüm bağlarının qurulmasında istifadə olunan avadanlılardan ibarətdir. Dünyanın bütün qitələrində

Elmi-praktiki seminarlar.

Quba Regional Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzində və Şəmkir rayonunda “Meyvə bağlarının gübrələnməsi” və “İstixanalarda torpaqda becərilən pomidor və xiyar” mövzusunda elmi-praktiki seminarlar.

Əkinçilik sərgisi

12-16 oktyabr tarixlərində Fito Trade MMC-nin əməkdaşları Türkiyənin Bursa şəhərində "Əkinçilik Sərgisi"ndə iştirak etmişlər

© 2019 Fitotrade